Početna

Manastir Duboki potok nalazi se u izvorišnom delu istoimenog potoka, između sela Dobroševine i Čitluka, na severnoj strani Ibra, udaljen oko 3 km severno od Zubinog Potoka. Manastir sačinjavaju crkva Vavedenja Sv. Bogorodice i sada obnovljeni i naseljeni konak iz 19. veka.

crkva Vavedenja Sv. Bogorodice

Crkva Vavedenja Sv. Bogorodice

Crkvu Sv. Bogorodice narod zove i ,,Crkva Svete Ruke,, prozvana tako po relikviji – ruci Sv. Nikite koju je u burnim vremenima, po narodnom predanju zajedno sa kovčežićem , preneo iz Pećke Patrijaršije neki kaluđer koji je sa njima prenoćio na ostacima stare crkve, gde su seljani potom sa popom Đorđem podigli crkvicu Sv. Prečiste – Vavedenja Svete Bogorodice.  Natpis ,,Crkva Svete Ruke,, izliven je na zvonu koje se i danas nalazi zvoniku.

Oltarski deo crkve

Oltarski deo crkve

Ima neke simbolike u mestu otvaranja prve kolašinske svetovne škole koja je osnovana u porti sadašnjeg manastira. Duboki Potok u narodu poznatiji kao ,,Sveta Ruka,, jeste manastir koji je odigrao presudnu ulogu u čuvanju i razvijanju nacionalne svesti i samosvesti na padinama Mokre Gore, Rogozne i u dolini Ibra. Na taj način uspostavljen je kontinuitet sa prosvetno-kulturnim i civilizacijskim dostignućima pretkosovske i Kosovske Srbije! Samim tim i izgrađen most prema novoj evropskoj kulturi i civilizaciji, prema 20. veku. To je bio prvi korak, ali korak ,,od sedam milja,, a najviše zahvaljujući Raško-Prizrenskoj Mitropoliji, Mitropolitu Meletiju i Srpskom konzulatu…

Novoizgrađeni Konak

Novoizgrađeni Konak

Kada se Presvetoj Devi Mariji navršiše tri godine od rođenja, dovedoše je roditelji njeni sveti, Joakim i Ana, iz Nazareta u Jerusalim, da je predadu Bogu na službu prema ranijem obećanju svome. Tri dana puta ima od Nazareta do Jerusalima; no idući na bogougodno delo taj put ne beše im težak. Sabraše se i mnogi srodnici Joakimovi i Anini, da uzmu učešća u ovoj svetkovini, u kojoj uzimahu učešća nevidljivo i angeli Božji. Napred iđahu device sa zapaljenim svećama u rukama, pa onda Presveta Deva, vođena s jedne strane ocem svojim a s druge majkom. Beše Deva ukrašena carskim blagolepnim odećama i ukrasima, kako i priliči kćeri carevoj, nevesti Božjoj.

Vavedenje

Vavedenje

Za njima posledovaše množina srodnika i prijatelja, svi sa zapaljenim svećama. Pred hramom beše 15 stepena. Roditelji digoše Devu na prvi stepen, a ona onda sama brzo uziđe do vrha, gde je srete prvosveštenik Zaharija, otac svetog Jovana Preteče, i uzevši je za ruku uvede je ne samo u hram nego u Svяtaя Svяtыhъu Svetinju nad Svetinjama, u koju niko nikada ne ulažaše osim arhijereja, i to jedanput godišnje. Sveti Teofilakt Ohridski veli, da je Zaharija „van sebe bio i Bogom obuzet“ kada je Devu uvodio u najsvetije mesto hrama, iza druge zavese, inače se ne bi mogao ovaj postupak njegov objasniti. Tada roditelji prinesoše žrtvu Bogu, prema zakonu, primiše blagoslov od sveštenika, i vratiše se doma, a Presveta Deva osta pri hramu.

Vavedenje Sv. Bogorodice

Vavedenje Sv. Bogorodice

I prebivaše ona pri hramu punih 9 godina. Dok joj behu roditelji živi posećivahu je često, a naročito blažena Ana. Kada pak roditelji njeni behu Bogom odazvani iz ovoga sveta, Presveta Deva osta kao siroče, i ne željaše nikako do smrti udaljavati se iz hrama niti stupati u brak. Kako to beše protivno i zakonu i običaju u Izrailju, to ona po navršetku 12 godina bi data sveti Josifu, srodniku svome u Nazaret, da pod vidom obručnice živi u devstvenosti, te tako i da svoju želju ispuni i prividno zakon zadovolji. Jer u to vreme ne znade se u Izrailju za devojke zaveštane na devstvo do kraja života. Presveta Deva Marija beše prva takva doživotno zaveštana devojka, i njoj posle sledovahu u crkvi Hrisotvoj hiljade i hiljade devstvenica i devstvenika.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress